Kontorsstädning med kringuppgifter

När du anlitar en firma för kontorsstädning tar de ansvar för att städa så att den dagliga verksamheten kan flyta på friktionsfritt. Det innebär att damma fria ytor, dammsuga/torrmoppa golven och tömma papperskorgarna. Normalt ingår även städning av WC/Dusch och kök. Se till att du får en förteckning över vilka uppgifter som ingår i den vardagliga städningen så slipper du en rad olika missförstånd. Vill du att företaget ska åta sig extra uppgifter inom ramen för den vardagliga städningen, så behöver du komma överens med dem om en arbetsbeskrivning där alla övriga moment finns listade. Utifrån den arbetsbeskrivning ni tagit fram kan företaget sedan lämna en offert till dig så att du vet om du är beredd att skriva på ett avtal.

Utöver den vardagliga städningen kan det finnas andra uppdrag som återkommer lite mera sällan. De behöver du skriva separata avtal för. Vi ska ge några exempel på vad det kan vara.